Sprejem dr. Markusa Egga, nekdanjega direktorja muzeja v Mainzu

Dolenjski muzej Novo mesto že več kot petdeset let sodeluje s Centralnim muzejem v Mainzu. V njihovih delavnicah so bili restavrirani in analizirani številni arheološki predmeti izkopani v Novem mestu in na Dolenjskem, zaradi njihove izjemne vrednosti celo brezplačno. Nekateri močno poškodovani v agresivni dolenjski zemlji, v kateri so ležali poltretje tisočletje, bi bili nepopravljivo uničeni in izgubljeni, če zanje v zadnjih desetletjih ne bi poskrbeli restavratorski strokovnjaki pod vodstvom dr. Egga. Ocenjena vrednost restavratorskih del v Mainzu je več kot milijon evrov za vse izstopajoče arheološke predmete, predvsem situle najdene na območjih Novega mesta in Dolenjske. Zahvala gre osebnemu prizadevanju dr. Egga za njegov prispevek pri brezplačnem restavriranju predmetov kot tudi, da so se v RGZM v Mainzu izšolali v restavratorski delavnici v Novem mestu delujoči restavratorji. Za njegov prispevek k reševanju Dolenjske kulturne dediščine sta se mu zahvalila župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik in dr. Borut Križ, kustos Dolenjskega muzeja, ki že nekaj desetletij sodeluje z dr. Markusom Eggom.
Zaradi zaslug pri reševanju naše najpomembnejše arheološke dediščine je Slovenska akademija znanosti in umetnosti 5. oktobra 2021 dr. Markusa Egga sprejela za svojega dopisnega člana. Z nastopnim predavanjem pa je predstavil več kot petdeset letno sodelovanje Rimsko nemškega centralnega muzeja v Mainzu z Dolenjskim muzejem Novo mesto.

 

 Dr. Borut Križ, Jasna Dokl Osolnik, mag. Gregor Macedoni in dr. Markus Egg