Vabljeni na ETNOLOŠKI VEČER – Pogovor z Murkovo nagrajenko, etnologinjo in arheologinjo Ivico Križ

Slovensko etnološko društvo vabi na pogovor z dobitnico letošnje Murkove nagrade za življenjsko delo na področju etnološkega muzealstva, etnologinjo in arheologinjo Ivico Križ, v

torek, 10. decembra 2019,  ob 18.00 
v upravni hiši SEM.

Ivica Križ, etnologinja in arheologinja, zdaj muzejska svetovalka Dolenjskega muzeja v Novem mestu, kjer že od leta 1980 vodi kustodiat za etnologijo, ki je danes po njeni zaslugi prepoznaven primer etnološkega muzealstva. Svoje etnološko delo je zasnovala široko, s poudarkom na terenskem delu, raziskovanju in prezentaciji ter popularizaciji etnološkega dela in dediščine.

Območje njenega raziskovalnega dela je ožja Dolenjska, vsebinsko pa način življenja dolenjskega kmečkega in obrtniškega prebivalstva, s poudarkom na medičarstvu, lončarstvu, opekarstvu, keramični industriji, lutkarstvu, fotografiji in otroških igračah. Je avtorica odmevnih razstav z obsežnimi in strokovno neoporečnimi katalogi, med njimi je na vrhu stalna etnološka razstava Dolenjska in njeni ljudje. Med občasnimi razstavami pa po obsegu raziskav in objav izstopajo naslednje: Od antičnega vrča do majolke, Novomeška amaterska fotografija v prvi polovici 20. stoletja, Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem, Nazaj v otroški raj-igre in igrače na Dolenjskem, Pečarska in keramična industrija v Novem mestu, V opeko vtisnjen čas-opekarstvo na Dolenjskem, in soavtorica razstav Lutkarstvo na Dolenjskem, Keramika Novo mesto in umetniki, Stoletje in pol fotografskih pogledov na Novo mesto ter razstave in monografije Tisočletje na okljuku Krke.

Med nagrajenkinimi več kot stotimi bibliografskimi enotami so: Podobar Jakob Kobe (1990), Soseski Šentjernej in Vrhpolje v prvi tretjini 19. stoletja (1997),Oblačilni videz Šentjernejčanov (1999), Obrti v mestu Kostanjevica na Krki v drugi polovici 18. in v 19. stoletju (1999), Etnološke raziskave lončarstva na Slovenskem (2000), Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem (2003), Lutkarstvo na Dolenjskem (2007), Razstava »Keramika Novo mesto« in umetniki (2009), Kustodiat za etnologijo (2010), Album Novega mesta karlovškega fotografa Antona Suppana (2016) idr.

Za štiridesetletno delo v Dolenjskem muzeju je nagrajenka za svoje strokovne dosežke prejela že več priznanj: Valvasorjevo priznanje, priznanje novomeške raziskovalne skupnosti, pa Trdinovo nagrado ter Murkovo priznanje.

Pogovor bo vodila Majda Pungerčar, kustodinja za kulturno zgodovino Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Po pogovoru sledi druženje ob zaključku leta.

Vljudno vabljeni!