Vodeni ogled Baze 20

V torek, 17. aprila bo minilo 75 let od vrnitve političnega vodstva slovenskega odporniškega gibanja v Kočevski rog. Nastanili so se v prav zanje zgrajeno barako tik pod Sokolskim vrhom. Že čez nekaj dni so zgradili novo, v slabih dveh letih pa skupno 26 barak, v katerih je prebivalo do 180 ljudi. Novo naselje so imenovali najprej Točka 20, nato Baza 20.

Baza 20 je v Evropi med 2. svetovno vojno edini na tako skriven način zgrajen sedež vodstva odporniškega gibanja. Je tudi izjemen spomenik slovenski državnosti. V celoti je ohranjena do danes.

Ob okrogli obletnici delovanja vas
v torek, 17. aprila, ob 17. uri
vabimo na voden ogled Baze 20.

Pozornost bomo usmerili predvsem v nastanek in začetek delovanja.
Zbirališče bo pred Lukovim domom.