Arheološka podoba Dolenjske

Situla – praznično vedro

Otroci prisluhnejo besedilu v katerem jih nagovori situla in jim sporoči svojo življenjsko zgodbo.  Ob pogovoru spoznajo, kaj je situla, za kaj so jo uporabljali in kaj predstavljajo upodobitve na njenem bronastem plašču. Na razstavljenih situlah poiščejo živali (jelene, ptice, konje) ter prizore, o katerih pripoveduje zgodba. Nato vzamejo v roke repliko situle in na njenem plašču poiščejo obravnavane motive.

Osnovni program

Ciljna skupina: predšolski otroci, učenci 1. do 3. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Dodatni program

Delavnica: Monotipija – motiv: situla

Otroci spoznajo postopek ustvarjanja v likovni tehniki monotipije. 

Ciljna skupina: predšolski otroci, učenci 1. do 3. razreda.
Trajanje: 30 do 45 minut.

Prazgodovinski vojščak z Marofa

S pomočjo lutk in drugih didaktičnih pripomočkov otroci prisluhnejo zgodbi o knezu in njegovi gospe iz železne dobe. Na razstavi poiščejo njuno opremo, knezu ustrezno orožje, kneginji pa steklen in bronast nakit. Nadenejo si čelado, replike nakita (steklene ogrlice, diadem in zaponko – fibulo), nato originale poiščejo na razstavi. Na razstavi poiščejo še ostale pomembne predmete, ki so bili del knezovega življenja.

Osnovni program

Ciljna skupina: predšolski otroci, učenci 1. do 3. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Dodatni program

Risanje, barvanje.

Trajanje: 30 minut.


Arheološki peskovnik: izdelava skledaste čelade.

Ob pripovedovanju s pomočjo lutk in drugih didaktičnih pripomočkov najmlajši obiskovalci spoznajo predstavnike bogatih halštatskih knezov in kneginj. Prikažemo način pokopa v starejši železni dobi. Sledi mala šola arheologije in iskanje predmetov v arheološkem peskovniku. Končamo s skupinsko izdelavo skledaste čelade.

Ciljna skupina: predšolski otroci in učenci 1. razreda.
Trajanje: 30 minut.