Gremo v muzej

Otroci na etnološki razstavi spoznavajo izbrane predmete, njihovo nekdanjo uporabo ter sklepajo, kako so kmečki ljudje (tudi otroci) nekoč živeli in tedanje življenje primerjajo z današnjim. Otroci ugotavljajo, s kakšnim namenom predmete hranimo in razstavljamo v muzeju in kaj muzej je. Po razmisleku o svojih starih igračah povedo, katero bi darovali muzeju in zakaj.

Osnovni program

Ciljna skupina: predšolski otroci, učenci 1. do 3. razreda.

Vsebino ustrezno prilagodimo znanju otrok in učencev.

Trajanje: 45 minut.