Ob bistrem potoku je mlin

Učenci si na razstavi ogledajo rekonstruiran mlin na vodo. Otroci ugotavljajo katera sila je poganjala naš mlin. Naštejejo reke in potoke, ob katerih so stali mlini v Novem mestu in njegovi bližnji okolici ter na Dolenjskem. Pogovorimo se katere vrste mlinov še poznajo. Pripovedujejo, kaj je bila (je še) njihova naloga, pogovorimo se o postopkih mletja žita, spoznajo mlinarsko obrt in kdo je mlinar. Omenimo, da je mlinarstvo zelo stara dejavnost in da so že v prazgodovini ročno mleli na žrmlje. Nato preproste žrmlje poiščejo na arheološki razstavi.

Osnovni program

Ciljna skupina: učenci od 1. do 3. razreda.
Trajanje: 30 minut.

Meljemo žito – delavnica

Učenci postanejo mlinarji in si na žrmlje zmeljejo žito. Moko dobijo tako, da žitno zrnje drobijo med dvema kamnoma. Ob tem ugotavljajo kakšno je to zrnje in koliko truda je bilo potrebno nekdaj vložiti v to delo.

Ciljna skupina: učenci od 1. do 3. razreda.
Trajanje: 30 minut.