Arheološka podoba Dolenjske

Arheološka stalna razstava

Učenci ob razstavljenih najdbah sledijo življenju na Dolenjskem od kamene dobe, bronaste, starejše in mlajše železne dobe do konca rimske zasedbe naših krajev. Posebej poudarimo pomen Novega mesta in Dolenjske v času starejše železne ali halštatske dobe. Ob ogledu se učenci odenejo v moško in žensko oblačilo posameznega obdobja in tako postanejo ilirski, keltski, rimski gospodje in gospe, hkrati prepoznavajo dele noše, ob tem pa tudi značilnosti posameznega obdobja.

Osnovni program

Voden ogled po stalni razstavi.
Ciljna skupina: učenci 4. do 6. razreda.
Trajanje: 60 minut.

Dodatni program

Arheologija, delovni list,
Ciljna skupina: učenci 5. razreda.
Trajanje: 30 minut.

Življenje v kameni dobi – delavnica


Učenci v skupinah spoznavajo življenje v kameni dobi: izdelajo preprosto orodje in orožje (motiko, sekiro), na kamnu trejo žitno zrnje, poskušajo zanetiti ogenj, iz gline izdelajo posodo, oblečejo se v živalske kože. Skupina otrok iz šibja, gline in drugega materiala za razred izdela prazgodovinsko kočo.

Ciljna skupina: učenci 5. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Izdelava miniaturne situle, delavnica

Učenci ob ogledu situl in drugih predmetov izdelanih v situlski umetnosti spoznajo značilnosti te umetnosti. Nato pa se preizkusijo še v delavnici tako, da na pripravljen situlski plašč iz tanke kovinske folije v obliki reliefa vdolbejo prizor iz svojega življenja, situlski plašč zvijejo, zlepijo, dodajo ročko in izdelajo svojo miniaturno situlo.

Ciljna skupina: učenci od 4. do 6. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Muzejski predmet v grafični tehniki monotipije – delavnica

Predmete, ki so se učencem po ogledu arheološke razstave najbolj vtisnili v spomin, bodo ustvarjali v grafični tehniki monotipije; ob tem pa se praktično seznanili s postopki nastajanja te grafične tehnike, s katero odtiskujemo samo en (neponovljiv) odtis.

Ciljna skupina: učenci 4. do 6. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Dnevi bakrenih ljudi – igrano dokumentarni film

V vasici Šafarsko blizu Razkrižja so domačini postavili pravo prazgodovinsko vasico, kjer igrajo svoje prednike izpred petih tisočletij. TV Slovenija. 

Ciljna skupina: učenci 4. in 5. razreda.
Trajanje: 30 minut.

Asterix in Obelix proti Cezarju – igrani film

Ciljna skupina: učenci 4. do 6. razreda. 

Trajanje: 109 minut.