Etnološka stalna razstava

Učenci spoznavajo življenje dolenjskega kmeta v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Nato sledijo predstavitve obrti: lončarstvo, mlinarstvo, svečarstvo in medičarstvo ter številnih predmetov notranje opreme z Dolenjske, med katerimi izstopajo slike na steklu, hišni oltarček in poslikana vratca zidne omarice.


Osnovni program

Voden ogled po razstavi.
Ciljna skupina: učenci 4. do 6. razreda.
Trajanje: 45 – 60 minut.

Dodatni program

Mlin ali špana, družabna igra

Obudimo že pozabljeno igro mlin, ki je na naši razstavi vrezana v mlinarjevo mizo. Včasih so tej stari kmečki igri rekli tudi špana. Navadno so jo igrali po narisanih črtah na kosu papirja, mizi ali na peči. Za samo igro so uporabljali razpolovljen fižol in koruzo. Pravilo igre je spraviti tri enake figure v vrsto (v mlin) in s tem izpodriniti figuro drugemu igralcu. Da bodo vsi učenci aktivni, učence razdelimo v več skupin in vsaka izbere za igro dva igralca, ostali ju spodbujajo. Učenci tekmujejo, a se hkrati tudi zabavajo. 


Ciljna skupina: učenci 4. do 6. razreda.
Trajanje: 30 – 45 minut.

Punčka iz blaga, delavnica

Marsikateri deklici v preteklosti je punčka iz cunj, mnogim dečkom pa žoga iz cunj predstavljala redko igračo. Učenci se po pogovoru o igračah v preteklosti lotijo izdelave punčke ali žoge iz cunj. Ob tem spoznavajo igrači, ki so ju nekdaj  izdelovali  doma in sta najpogosteje delali družbo otrokom. Po osnovni predlogi izdelajo preprosto igračko punčko (tudi fantka), nato pa pustijo domišljiji prosto pot.

Ciljna skupina: otroci 4. do 6. razreda.
Trajanje: 60 minut.

Delo na polju in na kmetiji

Od zgodnje pomladi do pozne jeseni

Učenci ob predmetih na delu etnološke razstave spoznavajo različna orodja, ki jih je kmečki človek uporabljal (nekatera še danes) pri svojem vsakdanjem delu na polju in na kmetiji od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Spoznavajo uporabo teh predmetov, material, iz katerega so izdelani in navade ob delu.

Osnovni program

Ciljna skupina: učenci 4. do 6. razreda.
Trajanje: 45 do 60 minut.

Dodatni program

Delovni list
Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda.

Spoznavanje obrti

Učenci ob kmečkem orodju na etnološki stalni razstavi in treh predstavljenih obrteh (lončarstvu, mlinarstvu ter svečarstvu in medičarstvu) prepoznavajo vrsto obrti in obrtnika, ugotovijo, kaj je domača obrt in katere obrti so se še ohranile. Primerjajo obrti nekdaj in danes ter osvojijo pojma domača in umetna obrt.

Osnovni program 

Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda.
Trajanje: 60 minut.

Dodatni program

Delovni list
Trajanje: 30 minut.
Ciljna skupina: učenci 5. razreda.


Domače obrti na Slovenskem,
film
lončarji, pletarji, tkalci in predice, sodarji, apnarji, oglarji, sodarji, mlinarji, izdelovalci umetnih rož. TV Slovenija.
Trajanje: predstavitev ene obrti traja 25 minut.
Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda.


Ustvarjanje z glino
, delavnicaUčenci iz gline oblikujejo poljubne motive.
Trajanje: 45 minut.
Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda.