Ohranimo preteklost

Restavriranje predmetov

Med pomembnejše postopke v arheološki raziskavi sodi restavriranje. To je obnavljanje predmetov, da nam ti lahko ponovno spregovorijo o nekdanjem življenju. Učenci ob ogledu dela arheološke razstave in filma spoznajo postopke obdelave gradiva, zvedo, kaj je restavriranje in kdo je restavrator.

Mnoge arheološke izkopanine, ki jih odkrije Dolenjski muzej, restavriramo v svoji restavratorski delavnici za keramiko in kovino na gradu Grm v Novem mestu, težko obnovljive predmete pa obnovijo v restavratorski delavnici Rimsko-germanskega centralnega muzeja v Mainzu v Nemčiji.

Osnovni program 

Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Dodatni program 

Bodi restavrator in sestavi posodo, delavnica
V arheološkem peskovniku učenci poiščejo kose poškodovane lončene posode, jih sestavijo med seboj in zlepijo.

Ciljna skupina: učenci 5. in 6. razreda.
Trajanje: 30 do 45 minut.