Arheološka podoba Dolenjske

Arheološka stalna razstava

Učenci ob razstavljenih najdbah sledijo življenju na Dolenjskem od kamene dobe, bronaste, starejše in mlajše železne dobe do konca rimske zasedbe naših krajev. Posebej poudarimo pomen Novega mesta in Dolenjske v času starejše železne ali halštatske dobe. Ob ogledu se učenci odenejo v moško in žensko oblačilo posameznega obdobja in tako postanejo ilirski, keltski, rimski gospodje in gospe, hkrati prepoznavajo dele noše, ob tem pa tudi značilnosti posameznega obdobja.

Osnovni program

Voden ogled po stalni razstavi.
Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.
Trajanje: 60 minut.

Dodatni program

Arheologija, delovni list
Ciljna skupina: učenci 7. in 9. razreda.
Trajanje: 30 minut.

Slika v situlski umetnosti, delavnica
Učenci ob ogledu situl in drugih predmetov izdelanih v situlski umetnosti spoznajo značilnosti te umetnosti. Nato pa se preizkusijo še v delavnici tako, da v tanko folijo v obliki reliefa vdolbejo izbran prizor s situle, ga opremijo s primernim okvirjem in tako ustvarijo svojo sliko v situlski umetnosti.

Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Pisanje na povoščene tablice, delavnica
Učenci ob pisanju na povoščene tablice s kovinskim pisalom – stilusom (na delavnici z žebljem) spoznavajo delček rimske abecede.

Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.
Trajanje: 45 minut.

Cvetoči dolenjski halštat

Dolenjska je v starejši železni dobi doživela pravi razcvet in sodi med najbogatejša središča v jugovzhodni Evropi.  Tu so živeli železnodobni ali halštatski knezi, kar dokazujejo mnoge enkratne najdbe: razkošna bojna oprema, bronaste čelade, redko ohranjen bronast oklep, mojstrsko oblikovne bronaste posode – situle, veliko je nakita iz brona in jantarja ter več deset tisoč jagod iz raznobarvnega stekla, številnih okrasij in barvnih kombinacij ter prefinjene izdelave, česar ni najti nikjer drugje v Evropi. Od tod poimenovanje cvetoči dolenjski halštat. Učenci ob izrednih najdbah, ki sodijo v sam vrh svetovne arheološke dediščine, spoznajo pomen Dolenjske, ki je v času starejše železne dobe, pred približno 2500 leti, bila zaradi kulturnega vzpona in ekonomske moči enakovredni del srednje Evrope.

Osnovni program

Ciljna skupina: 7. do 9. razreda.
Trajanje: 45 – 60 minut.

Dodatni program

Unikatna ogrlica, delavnica
Učenci v delavnici izdelajo unikatno ogrlico iz fimo mase, pogosto z ovnovo glavico in z dvema raznobarvnima jagodama. Sledi peka in po petnajstih minutah še nizanje jagod. Unikatna ogrlica je narejena.

Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.
Trajanje: 60 minut.

Moja majica, delavnica
Učenci s halštatskimi, keltskimi ali poljubnimi motivi  v grafični tehniki sitotiska okrasijo majico ali kak drug kos tekstila, ob tem pa se praktično seznanijo s postopki nastajanja te vsestransko uporabne grafične tehnike.

Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda . Največ 20 udeležencev.
Trajanje: 120 minut.

Steklo in jantar Novega mesta, film
Film prikazuje bogastvo jantarja in raznobarvnega steklenega nakita, ki sta bila z vsem svojim sijajem predstavljena na razstavi z istim naslovom. 

TV Slovenija.
Trajanje: 30 minut

Novo mesto – mesto situl

Situlska umetnost – najodličnejši dosežek pozne prazgodovinske umetnosti v Sloveniji

Med vsemi izjemnimi predmeti izstopajo bronaste vedrice – situle z bogatim figuralnim okrasom. V Novem mestu je bilo do sedaj najdenih 9 situl s figuralnim okrasom (skoraj polovica vseh odkritih situl v Sloveniji) in 8 gladkih (neokrašenih) ter dolg bronast pas okrašen v situlski umetnosti. Situlska pripoved je vezana na življenje aristokratske halštatske družbe in prikazuje slavnostne sprevode, pogrebe, lov, pojedine, dvoboj in spolni akt. Prav zaradi številnih bronastih situl, ki so izreden umetniški izdelek, so Novo mesto poimenovali mesto situl.

Učenci si v muzeju ogledajo razstavljene situle in bronast pas, spoznajo, kaj situlska umetnost je, postopek izdelave in ob tem umetniško spretnost halštatskega torevta, spoznajo, da je to najstarejše figuralno upodabljanje v slovenskem prostoru in se zavedo pomena Novega mesta kot središča situlske umetnosti v starejši železni dobi. Ugotavljajo njihovo uporabo, upodobljene figure pa jim odstrejo pogled na “dvorno življenje” veljakov starejše železne dobe.

Osnovni program

Ciljna skupina: učenci pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, nadarjeni učenci. 

Trajanje: 45 minut.

Odkrivamo preteklost

Ogled arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi

Reka Krka je ob svojem srednjem toku izoblikovala naravno dobro zavarovan polotok. Na njegovem najožjem delu se dviguje hrib Marof s tremi kopastimi vrhovi: Marof, Kapiteljska njiva in Mestne njive. Na vseh treh najdemo prazgodovinske najdbe:

  • Marof – prazgodovinsko naselje v prvem tisočletju pr. n. št.
  • Kapiteljska njiva – eno največjih prazgodovinskih železnodobnih grobišč v Sloveniji.
  • Mestne njive – prazgodovinsko grobišče iz bronaste dobe.

Učenci si na Marofu ogledajo prostor prazgodovinskega naselja, nato na Kapiteljski njivi aktualno arheološko izkopavanje, ob katerem spoznajo metodo in pomen arheološkega izkopavanja, na koncu se seznanijo še z delom arheologa. Ogled je možen predvidoma od začetka aprila do konca junija; oziroma v času izvajanja arheoloških zavarovalnih izkopavanj.

Ciljna skupina: učenci pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, nadarjeni učenci.
Trajanje: 60 – 90 minut.

Ohranimo preteklost

Restavriranje in konserviranje

Eden pomembnejših postopkov v arheološki raziskavi je konserviranje in restavriranje. To je obnavljanje predmetov, da nam ti lahko ponovno spregovorijo o nekdanjem življenju. Učenci ob ogledu dela arheološke razstave in filma spoznajo postopke obdelave gradiva, zvedo, kaj je konserviranje in kaj restavriranje ter se seznanijo s poklicem restavratorja in konservatorja.

Mnoge arheološke izkopanine, ki jih odkrije Dolenjski muzej, restavriramo v svoji restavratorski delavnici za keramiko in kovino na gradu Grm v Novem mestu, težko obnovljive predmete pa v restavratorski delavnici Rimsko-germanskega centralnega muzeja v Mainzu v Nemčiji.

Osnovni program

Ciljna skupina: učenci pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, nadarjeni učenci.

Trajanje: 45 minut.

Dodatni program

Restavriranje novomeških arheoloških predmetov v restavratorski delavnici v Mainzu, dokumentarni film
Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda. 

Trajanje: 10 minut.


Najstarejše kolo na svetu!?
dokumentarni filmKako strokovnjaki ugotavljajo vrsto in starost lesa?
Prav to bomo izvedeli na primeru lesenega kolesa voza izpred 5200 let z Ljubljanskega barja. Film predstavlja dve zelo uveljavljeni natančni metodi za ugotavljanje starosti in identifikaciji lesa z: 

  1. dendrokronološko metodo
  2. metodo atomskega veka, radiokarbonsko datiranje s pomočjo ogljika 14 (C 14)

Dendrokronološko metodo so opravili naši vrhunski znanstveniki z Biotehniške fakultete v Ljubljani, na oddelku za lesarstvo, radiokrabonsko metodo C14 pa avstrijski strokovnjaki na Inštitutu VERA na Dunaju. (TV Slovenija.) Vredno ogleda!

Ciljna skupina: učenci pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, nadarjeni učenci.
Trajanje: 30 minut.