Etnologija

Etnološka stalna razstava

Etnološka razstava prikazuje kmečki in obrtniški način življenja na Dolenjskem v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Ob ogledu predmetov sledimo kmečkim opravilom, praznikom, ljudski umetnosti ter obrtem: lončarstvo, mlinarstvo, svečarstvo in medičarstvo.

Samo v Dolenjskem muzeju je v celoti ohranjena in predstavljena medičarska in svečarska delavnica v Sloveniji.

Osnovni program

Voden ogled po razstavi.
Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.
Trajanje: 45 – 60 minut.

Dodatni program

Izdelava rož iz krep papirja, delavnica
Izdelano papirnato cvetja bodo mladi lahko uporabili kot okras, darilo ali namesto pentlje pri zavijanju daril. 

Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda
Trajanje: 45 minut


Domače obrti na Slovenskem
, film
Lončarji, pletarji, tkalci in predice, sodarji, apnarji, oglarji, sodarji, mlinarji, izdelovalci umetnih rož. TV Slovenija. Trajanje: Predstavitev ene obrti traja približno 25 minut. 

Lončarski dan v muzeju

Od kepe gline do lonca

V lončarski delavnici pri Jožetu Pungerčarju v Gruči pri Šentjerneju,
dokumentarni film, Dolenjski muzej  
Učenci spremljajo lončarjevo delo in ob tem spoznavajo celoten postopek izdelave lončene posode, od kopanja in priprave gline, gnetenja, oblikovanja na lončarskem kolesu, do krašenja in žganja, prepoznavajo vrste izdelkov, njihovo obliko in uporabo. Trajanje: 16 minut

Lahko pa si ogledajo samo izdelavo posameznega izdelka, in sicer: izdelava sklede 9 minut, poliča 25, pekača 7 in ulivanje petelina 8 minut.
Trajanje 49 minut.
Trajanje: skupaj 65 minut.

Lončarstvo na Dolenjskem, dokumentarni film, iz cikla Domače obrti na Slovenskem, TV Slovenija. Trajanje: 25 minut.

Lončarstvo na Dolenjskem, ogled dela etnološke razstave


Učenci znanje, ki so ga pridobili ob ogledu filma, ponovijo ob razstavljenih lončarskih izdelkih. Poimenujejo postopke dela, pripomočke za lončarjenje, vrste lončenih izdelkov … Ogled razstave lahko nadaljujejo še z ogledom lončenine na arheološki razstavi in na ta način sledijo razvoju lončarstva od mlajše kamene dobe dalje. Trajanje: 30 minut.

Delovni list: za različne starostne stopnje. Trajanje: 30 minut.

Delavnice, po izbiri, za različne starostne stopnje.

Jaz delam lonček, piskerček
Učenci ročno ali na lončarskem kolesu izdelajo svojo posodico in jo po želji okrasijo.

Petelinček piščalka
Učenci z vtiskovanjem gline v model oblikujejo petelina in izdelajo igračo piščalko v obliki petelinčka, ki “v ritko piska”. Trajanje: 45 minut .


Pečnica za peč in za okras

Učenci okrasijo glineno ploščo s poljubnim reliefom, izdelek ustrezno opremijo in dobijo dekorativen stenski okras.
Trajanje skupaj: 45 – 60 minut.
Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.

* Dejavnosti so primerne tudi za učence pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih in za nadarjene učence.

Medičarstvo in svečarstvo na Slovenskem

Od voska do sveče in od medu do lecta

Medičarstvo in svečarstvo na Slovenskem, iz cikla Domače obrti na Slovenskem,dokumentarni film, TV
Slovenija. Trajanje: 30 minut.

Učenci ob ogledu filma spoznajo značilnosti te mestne in trške obrti, zvedo, kako so izdelovali oblivane, vlečene in votivne sveče, kako so vtiskovali lect v lesene modele ter izdelovali barvasto pecivo v obliki figur z okraski (lect), v katerih krajih so bila središča lectarske obrti ter način prodaje medičarskih in svečarskih izdelkov.

Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem, ogled dela etnološke razstave
Učenci novo znanje, ki so ga pridobili ob ogledu filma, ponovijo ob razstavljenih medičarskih in svečarskih izdelkih, spoznajo pomen sveč in medenega peciva v vsakdanjem življenju nekdaj in danes. Trajanje: 30 minut.

Delovni list: za različne starostne stopnje.
Trajanje: 30 minut.

Delavnice

Izdelava svečk
Učenci se seznanijo z materialom: čebeljim in umetnim voskom, izdelajo sveče z ulivanjem v model in plavajoče svečke, po želji svečke tudi okrasijo. Na koncu iz čebeljega voska ulijejo v kalup medeni okrasek.
Trajanje: 60 minut.

Lectovo srce – srce sreče
Učenci iz testa oblikujejo srce (ali kako drugo obliko piškota), ga spečejo in pobarvajo z barvno glazuro, nato pa okrasijo z barvno sladkorno peno. Trajanje: 30 do 45 minut.

Tone Pavček: Starožitja

Nove pesmi o starih rečeh

Učenci ob izbranih pesmih Toneta Pavčka iz pesniške zbirke Starožitja, ki domiselno in hudomušno predstavlja predmete povezane z življenjem na kmetiji, spoznavajo njihovo uporabo v preteklosti, podoživljajo življenje kmečkega človeka, se zavedajo današnjega tehnološkega, ekonomskega in družbenega razvoja in da imajo te spremembe različne (pozitivne in negativne) posledice za življenje.

Ciljna skupina: učenci pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, nadarjeni učenci.
Lahko tudi ura slovenskega jezika v muzeju.
Trajanje: 45 – 60 minut.