Filmi

Novo mesto iz preteklosti v sedanjost

Trajanje 15 minut.

Po dolini reke Krke

Predstavitev naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti od izvira do izliva reke Krke.

Trajanje 20 minut.

Kočevski rog skozi prostor in čas

Trajanje 15 minut.