Ogled arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi

Reka Krka je ob svojem srednjem toku izoblikovala naravno dobro zavarovan polotok. Na njegovem najožjem delu se dviguje hrib Marof s tremi kopastimi vrhovi: Marof, Kapiteljska njiva in Mestne njive. Na vseh treh najdemo prazgodovinske najdbe:

  • Marof – prazgodovinsko naselje v prvem tisočletju pr. n. št.
  • Kapiteljska njiva – eno največjih prazgodovinskih železnodobnih grobišč v Sloveniji.
  • Mestne njive – prazgodovinsko grobišče iz bronaste dobe.

Učenci si na Marofu ogledajo prostor prazgodovinskega naselja, nato na Kapiteljski njivi aktualno arheološko izkopavanje, ob katerem spoznajo metodo in pomen arheološkega izkopavanja, na koncu se seznanijo še z delom arheologa.

Trajanje: 60 do 90 minut.
Ogled je možen predvidoma od začetka aprila do konca junija. 

Ciljna skupina: učenci pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih in nadarjeni učenci, do 30 učencev.