Lončarski dan v muzeju

Od kepe gline do lonca

V lončarski delavnici pri Jožetu Pungerčarju v Gruči pri Šentjerneju, dokumentarni film, Dolenjski muzej
Učenci  ob filmu spremljajo lončarjevo delo in ob tem spoznavajo celoten postopek izdelave lončene posode, od kopanja in priprave gline, gnetenja, oblikovanja na lončarskem kolesu do krašenja in žganja, prepoznavajo vrste izdelkov, njihovo obliko in uporabo. Trajanje: 16 minut.

Lahko pa si ogledajo samo izdelavo posameznega izdelka, in sicer:
sklede 9 minut, poliča 25, pekača 7 in ulivanje petelina 8 minut.
Trajanje: skupaj 65 minut.

Lončarstvo na Dolenjskem, dokumentarni film, iz cikla Domače obrti na Slovenskem, TV Slovenija. Trajanje: 25 minut.

Lončarstvo na Dolenjskem , ogled dela etnološke razstave
Učenci znanje, ki so ga pridobili ob ogledu filma, ponovijo ob razstavljenih lončarskih izdelkih. Poimenujejo postopke dela, pripomočke za lončarjenje, vrsta lončenih izdelkov. Ogled razstave lahko nadaljujemo še z ogledom lončenine v arheološki razstavi in sledimo razvoju lončarstva od mlajše kamene dobe dalje.
Trajanje: 30 minut.

Delovni list: za različne starostne stopnje.
Trajanje: 30 minut.

Delavnice, po izbiri, za različne starostne stopnje.

Jaz delam lonček, piskerček
Učenci ročno ali na lončarskem kolesu izdelajo svojo posodico in jo po želji okrasijo. Trajanje: 45 minut .

Petelinček piščalka
Učenci z vtiskovanjem gline v model oblikujejo petelina in izdelajo igračo piščalko v obliki petelinčka, ki “v ritko piska”. Trajanje: 45 minut .

Pečnica za peč in za okras
Učenci okrasijo glineno ploščo s poljubnim reliefom, izdelek ustrezno opremijo in dobijo dekorativen stenski okras. Trajanje skupaj: 45 – 60 minut.
Ciljna skupina: učenci 7. do 9. razreda.

* Dejavnosti so primerne tudi za učence pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih in za nadarjene učence.