Za dijake srednjih šol

Za dijake srednjih šol so primerne vse dejavnosti ki so namenjene učencem 3. triletja osnovne šole ob stalnih in občasnih razstavah ter programi, ki so pripravljeni za učence pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih in nadarjenim učencem.

Dijake vabimo, da opravijo v muzeju obvezne izbirne vsebine

  • spoznajo premično kulturno dediščino Novega mesta in Dolenjske z opravljanjem vodniškega dela v Dolenjskem muzeju Novo mesto in
  • priprava, organizacija in izvedba muzejskih delavnic ali samo pomoč pri izvedbi določenih pedagoških dejavnosti v muzeju.

Profesorje vabimo, da sami izvedejo v muzeju katero od učnih ur. Lahko samo ob (o) enem predmetu. Vredno je poskusiti!