Kaj je praznik situl?

Novo mesto je v starejši železni dobi (8.–4. stoletje pred našim štetjem) predstavljalo enega največjih centrov srednje Evrope. Med najpomembnejše najdbe časa, ko se v Sredozemlju izoblikujeta evropska civilizacija in kultura, sodijo bronaste, figuralno okrašene situle. Praznik situl je posvečen tem izjemnim spomenikom, ki nedvomno pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta.
Praznik situl je festival železnodobnega življenja in kulinarike. Na ogled so različne starodavne obrti, kulinarične delavnice za odrasle in otroke, animacije različnih borilnih veščin ter izbrana ponudba hrane in pijače. Prikazana so takratna oblačila in oprema, mistična glasba, ples in utrip železnodobnega življenja. Praznovanje obogati strokovno vodstvo po bogati arheološki dediščini, ki jo hrani Dolenjski muzej Novo mesto, in večerni koncert glasbe s pridihom železnodobnega časa.

Zaradi posledic epidemije koronavirusa, Praznika situl 2020, petega po vrsti, ni bilo možno izvesti kot doslej. Utrip preteklih let je bil predstavljen z izborom fotografij na pričujočih panojih.
Vabljeni na 6. Praznik situl, ki bo v soboto, 26. 6. 2021.

5. Praznik situl – razstavna izložba
Festival železnodobnega življenja in kulinarike

Praznik situl je posvečen izjemnim situlskim spomenikom kot so situle, pasne spone, pas, pokrovi, ki nedvomno pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta. Halštatsko Novo mesto je bilo enakovredno visokim civilizacijam celinske in sredozemne Evrope.
Situle so bronaste posode za shranjevanje in serviranje pijač. Izdelane so iz tanke, sijoče bronaste pločevine in okrašene z mitskimi in herojskimi prizori vodilnega sloja.
Iz Novega mesta izvira 9 okrašenih in 7 neokrašenih bronastih situl, zato je Novo mesto poimenovano Mesto situl. Bogata in živopisna situlska pripoved dopolnjuje naše vedenje o življenju socialno močno razslojene prazgodovinske družbe ter obstoju lastne situlske delavnice. Situlske spomenike, kot bogate pričevalce starejše železne dobe, najdemo le v najbogatejših grobovih Novega mesta in nedvomno sodijo v najpomembnejšo zakladnico svetovne kulturne dediščine.

Knez in kneginja predstavljata veljaka starejše železne dobe in elito prazgodovinske skupnosti iz konca 5. in začetka 4. stoletja pred našim štetjem. Nakit, posode ter orožje kneza, kneginje in ostalega spremstva so izdelani po zgledu arheoloških najdb v knežjih grobovih Kandije in Kapiteljske njive. Originalni predmeti so varno shranjeni v Dolenjskem muzeju Novo mesto.
Oblika oblačil je povzeta po upodobitvah na situlskih spomenikih. Obleke so bile barvite, obrobljene in dodatno okrašene z vzorčastimi trakovi.
Knežji par je prikazan skupaj s stražarji, svečenico ter ostalim spremstvom.
Svečenice so imele poseben položaj v halštatski družbi, ki so ga izkazovale tudi z bronastim žezlom-sceptrom.