Praznik situl za šole

Okoli 500 učencev iz 12 dolenjskih osnovnih šol, je v petek, 7. junija 2024, na Marofu sodelovalo na dejavnostih, povezanih s Praznikom situl, festivalom železnodobnega življenja in kulinarike.

Ogledali so si prikaze železnodobnega življenja in dejavnosti na različnih točkah, in sicer: glasba in ples; knežji dvor; hrana; telesne spretnosti; obrtniki.

Del posebnih svečanosti prebivalcev Marofa v starejši železni dobi so bile zabave, proslave, pogrebščine, katerih del sta bila tudi glasba in ples. Na podlagi upodobitev na situlskih spomenikih so prepoznavni inštrumenti lira, boben, piščal, rog in plesni prizori. Šolarji so zaplesali železnodobno plesno koreografijo ter spoznali omenjene inštrumente.

Na knežjem dvoru so si ogledali železnodobno »modno revijo«, z opisom starejšeželeznodobne noše na Dolenjskem, ki večinoma temelji na upodobitvah na situlskih spomenikih ter najdbah v grobovih, saj se organski ostanki redko ohranijo. Bili so tudi del blagoslova, ki ga je izvedla svečenica.

Spoznali so železnodobno kulinariko ter si spekli svoj kruhek.

Na točki telesnih spretnosti so se pomerili v boju z ročkami ter v lokostrelstvu. O teh dveh telesnih dejavnostih v času starejše železne dobe pričajo upodobitve na situlskih spomenikih.

Ogledali so si prikaze rokodelcev iz Slovenije in Poljske, in sicer: lončarstvo, kovaštvo, steklarstvo, vlivanje brona ter obdelava jantarja, ogledali so si tudi statve za tkanje. Na delavnici lončarstva je vsak otrok izdelal svoje vretence.