Javni razpis za direktorja Dolenjskega muzeja

26. maj 2020

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je objavila javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto. 

Besedilo javnega razpisa