Arheološka razstava:Podoba ali simbol. Upodobitve živali na arheoloških predmetih

Podoba ali simbol
Upodobitve živali na arheoloških predmetih

14. oktober 2016 – 14. januar 2017

Avtorica razstave in spremljajočega kataloga: Petra Stipančić
Oblikovalka razstave in spremljajočega kataloga: Maja Rudolf Markovič

Razstava Podoba ali simbol s podnaslovom Upodobitve živali na arheoloških predmetih predstavlja vrste živali, ki so upodobljene na različnih predmetih, shranjenih na arheološkem oddelku Dolenjskega muzeja Novo mesto, kjer so le–te lahko upodobljene popolnoma stilizirano in še komaj prepoznavne.
Arheologija je veda, ki svoje metode večinoma utemeljuje na materialni kulturi. Ko pa predstavljamo simbole ali skrite pomene, večina dognanj temelji na vizualni podobi. Velikokrat je težko reči, ali ima podoba verski, družabni, heraldični ali samo dekorativni pomen. Med takšne simbolne podobe lahko štejemo upodobitve živali na različnih arheoloških predmetih.
Zaradi odsotnosti pisnih virov so simbolni pomeni podob včasih nepopolni in nekoliko subjektivni. Vprašanje pomena podob in simbolov je precej kompleksno in problematično. Na tem mestu bomo predstavili podobe in njihov simbolni pomen v luči arheoloških predmetov, ki so bili prisotni tako v materialni kot tudi v duhovni kulturi naših prednikov.
Večina živali, upodobljenih na arheoloških predmetih – prikazanih v celoti ali zgolj z značilnimi atributi (npr. rogovje ovna ali jelena, glava kače) – je bila prisotna v vsakdanjem življenju takratnih ljudi. Človek je živali prikazal sebi naklonjene, čeprav jih je moral ubijati, da bi lahko preživel. Izjemo predstavljajo upodobitve mitskih živali ali božanstev kot del duhovne in religijske kulture naših prednikov. Živali si je verjetno predstavljal kot utelešenje dobrih in slabih duhov in jih častil, ker so simbolizirale moralne nauke.
Pregled živalskih upodobitev na arheoloških predmetih Dolenjskega muzeja je pokazal na množico predmetov s simbolno vrednostjo iz različnih časovnih obdobij, od časa starejše železne dobe pa vse do danes.

Zapisala: Petra Stipančić

Vabilo.pdf