Razstava o geodetskih instrumentih in opremi

GEODETSKI INSTRUMENTI IN OPREMA NA SLOVENSKEM S POUDARKOM NA DOLENJSKI

Mala dvorana Dolenjskega muzeja Novo mesto
24. februar 2017 – 13. april 2017
 
Avtorja razstave: Boštjan Pucelj in Marjeta Bregar

Dolenjski muzej Novo mesto je v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim društvom, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pripravil razstavo Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski.

V letošnjem letu obeležujemo 200 letnico franciscejskega patenta, ki je bil povod za nastanek zemljiškega katastra, ki je v veljavi še danes. Zemljiški kataster se v teh letih ni bistveno spremenil, še najbolj se je spreminjala merska oprema, ki je iz preprostih instrumentov prešla danes na globalni navigacijski sistem. Razstava, prva tovrstna v Sloveniji, predstavlja sistematični vpogled v mersko opremo, ki se je uporabljala pri vzpostavitvi in vzdrževanju zemljiškega katastra na območju današnje Republike Slovenije s poudarkom na Dolenjski. Ogledati si je možno preprosto mersko mizico, optične, elektronske in navigacijske instrumente od konca 19. stoletja do danes. Za obdobje pred letom 1945 so instrumenti unikatne naprave, saj so sestavljeni ročno in je težko najti dva povsem enaka. Predmeti na razstavi so iz zbirk Dolenjskega muzeja Novo mesto, Geodetske uprave Republike Slovenije, Glavnega urada, GURS, Območne geodetske uprave Novo mesto, Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Geoservis-a d.o.o. in Tehniškega muzeja Slovenije.

Dopolnjujejo jih panoji z obrazložitvijo uporabe predmetov in tudi predstavitvijo franciscejskega katastra. Prikaz geodetskih metod na razstavi je pomemben tudi zato, ker se tovrstne meritve vsako leto izvajajo pri arheoloških izkopavanjih na Kapiteljski njivi, ki jih izvaja Dolenjski muzej Novo mesto. Obiskovalcem razstave je poleg zloženke na voljo tudi knjiga na to temo, avtorjev mag. Janeza Slaka in Boštjana Puclja. 

Vabilo

Teodolit Neuhöfer & Sohn / podjetje Neuhöfer & Sohn, Dunaj / okoli 1880 Eden najstarejših ohranjenih teodolitov v Sloveniji. Uporabljal se je pri izmerah na območju Dolenjske. Hrani ga GURS, Območna geodetska uprava Novo mesto. Foto: Boštjan Pucelj.