Gradnja nove hale karosernice

Inventarna številka:
Kraj: Novo mesto
Datacija: 1958
Fotograf: Slavko Drab