BRANKO ŠUSTER.

28. 10. 2022 – 04. 03. 2023

Razstava Branka Šusterja s pomenljivim naslovom Pika je sklepno dejanje in plod avtorjeve likovne poetike, snovane s tridesetletnim ustvarjalnim predajanjem likovnemu izražanju v različnih likovnih tehnikah in materialih. Naslov napoveduje nekakšen zaključek, zaokroženo enoto, lahko tudi končno postajo, piko, ki jo avtor želi po zadnjem triletnem intenzivnem pripravljanju razstave zarisati pod seznam samostojnih razstav.
Glavnina likovnega ustvarjanja Branka Šusterja je zaznamovana z ustvarjanjem reliefov, reliefnih kompozicij in plastik v tehniki barvane žgane gline, ki jo modelira po najrazličnejših kiparskih postopkih in zaključi s slikarskim postopkom barvanja. Za vsebinske prikaze svojih del inspiracijo najde v dogodkih, ki so zaznamovali njegovo osebno doživljanje, v pretekli zgodovini, v obdobjih prazgodovine, starega in srednjega veka in z njimi povezanimi civilizacijski dosežki. Ob glinenih reliefih pa nastajajo tudi samostojne glinene plastike, ki poenostavljenih oblik z vključenimi drobnimi detajli, z uporabo nežnih tonov, odetih v belo tančico, opominjajo gledalca na pomembnost duhovnega življenja, na tišino in poglobljeno razmišljanje, ki ga vsak doživlja v intimi svojega prostora in časa. Razstava vključuje tudi v zadnjem obdobju ustvarjena dela, kolaže, ki so pomembno zaznamovali diapazon avtorjevih ustvarjenih likovnih hotenj.