Donacija Kluba prijateljev IMV

20. oktobra 2015 je v Dolenjskem muzeju Novo mesto potekal slavnostni dogodek na katerem sta direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik in predsednik Kluba prijateljev IMV Franc Štupar podpisala darilno pogodbo, s katero je Dolenjski muzej v tajno hrambo prejel obsežno in bogato arhivsko gradivo nekdanjega uspešnega novomeškega podjetja IMV.

Podarjeni material, ki obsega slikovno gradivo (okoli 400 pozitivov, negativov in diapozitivov) s spremljajočo dokumentacijo, številne brošure izdelkov in tehnična navodila, manjše predmete z logotipom podjetja, vezane izvode industrijskega glasila IMV Kurir in arhiv Jurija Levičnika, dolgoletnega direktorja in vizionarja razvoja IMV, je okoli 200 članov Kluba  prijateljev IMV zbiralo od leta 2002, uredil in sistematiziral pa ga je gospod Simo Gogić.

Kustos zgodovinar Matej Rifelj, ki je v muzeju na oddelku za novejšo zgodovino zadolžen za področje gospodarstva je poudaril, da bodo  podarjeni predmeti pomembno obogatili že obstoječo zbirko. Predano gradivo bo tudi digitalizirano, za  lažjo dostopnost muzejskim uporabnikom in zainteresirani javnosti.

 Od leve proti desni: kustos Matej Rifelj, direktorica Jasna Dokl Osolnik, predsednik Kluba prijateljev IMV g. Franc Štupar, g. Božo Kočevar in g. Simo Gogić