Let novomeške pomladi

26. 09. 2020 – 18. 04. 2021

Avtorica: umetnostna zgodovinarka Jasna Kocuvan Štukelj
Oblikovanje razstave: Jurij Kocuvan, Studio 300

Virtualni ogled razstave

100 let novomeške pomladi

Obeleževanja ob letošnji stoti obletnici novomeške pomladi smo se v Dolenjskem muzeju lotili z obsežnim projektom, ki obsega dve razstavi (Let novomeške pomladi in Mladi neznani avantgardni) s spremljajočo publikacijo z naslovom 100 let novomeške pomladi.

Razstava Let novomeške pomladi je nastala v želji po ponovni predstavitvi likovnih del oziroma rekonstrukciji 1. pokrajinske umetniške razstave, ki je bila ena izmed glavnih prireditev novomeške pomladi. Žal njena popolna rekonstrukcija zaradi več razlogov ni bila mogoča, tako razstava prikazuje glavnino likovnih del devetih ustvarjalcev (Rihard Jakopič, Božidar Jakac, Ivan Čargo, Marjan Mušič, Zdenko Skalicky, Fran Zupan, Franjo Ančik, Ferdo Avsec in Jože Cvelbar), ki so sodelovali na takratni razstavi. Popolnoma neznana pa so nam ostala dela desetega udeleženca, Boris Grada.

Stremljenje mladih, takrat še neznanih, avantgardnih umetnikov k enotni umetnosti, ki se ne bi delila na likovno, glasbeno in literarno posebej, je na razstavi izražena s prepletom vseh treh umetnosti. Poleg likovne umetnosti je predstavljena literatura s pesmimi Antona Podbevška in Mirana Jarca ter klavirske skladbe Marija Kogoja. Umetnost, ki je bila prvič predstavljena pred stotimi leti na prireditvah, ki nosijo skupno ime novomeška pomlad, je odločno zaznamovala kulturno dogajanje v Novem mestu, nedvomno pa so bili z njo postavljeni tudi temelji za začetek razvoja slovenske zgodovinske avantgarde.