Nove najdbe s Kapiteljske njive

06. 03. 2015 – 27. 05. 2015

Na razstavi predstavljamo najnovejše najdbe  štirih, zgodnjih starejšeželeznodobnih (konec 8., začetek 7. stoletja pr. n. št.) grobov, raziskanih v letih 2013 in 2014, ki so se nahajali na severozahodnem delu pobočja grobišča Kapiteljska njiva. Med grobnimi pridatki izpostavljamo glajene lončene posode –  lonce z visokim stožčastim vratom – z bogatim okrasom.
Tako obliko posode, lonec s stožčastim vratom, kot način okraševanja, žebljičenje, zasledimo v najmlajših poznobronastodobnih, žganih in najzgodnejših starejšeželeznodobnih, skeletnih grobovih na Kapiteljski njivi v Novem mestu. Na Kapiteljski njivi v Novem mestu do sedaj poznamo tri posode okrašene z žebljičenjem.
Predstavljeni pridatki, predvsem bronasti sulični osti in lončeni lonci s stožčastim vratom, pričajo o uporabi enakih predmetov v dveh različnih časovnih obdobjih, ki ju zaznamuje drugačen pogrebni ritual.

 

 Pogled na razstavni prostor

 

  Pogled na razstavni prostor

 

  Pogled na razstavni prostor

 

 Razstavna vitrina

 

 Razstavna vitrina

 

 

Lončen servis

 

 Sulica

 

Križna sekira