Od moderne do sodobne; 100 let likovnega razstavljanja v Novem mestu

03. 12. 2020 – 15. 05. 2021

Leto 2020 sta v Novem mestu zaznamovala dva pomembna jubileja na področju kulture: 100-letnica novomeške pomladi ter 70-letnica delovanja Dolenjskega muzeja. Z razstavo Od moderne do sodobne, 100-let likovnega razstavljanja v Novem mestu želimo povezati oba. Jubileja sta nam služila kot mejnika pri postavitvi njenega časovnega okvirja (1920–2020). Koncept predstavitve likovnega gradiva, nastalega v zadnjih 100. letih, je zastavljen kronološko, na razstavi je z najmanj enim delom zastopanih 35 umetnikov.

Kronološki lok razstave tako zajema dela, ki jih akterji novomeške pomladi niso uvrstili na 1. pokrajinsko umetniško razstavo ter dela, ki so bila razstavljena na veliki umetnostno-zgodovinski razstavi v Novem mestu leta 1936. Sledijo umetniška dela, pridobljena za muzej v prvih letih njegovega delovanja, med drugim prvo likovno delo, ki je bilo vpisano v inventarno, takrat akcesijsko knjigo, enotno za ves muzej. Omenjena dela so bila sprva umeščena v kulturnozgodovinsko zbirko, s ciljem ohranjanja kolektivne likovne podobe mesta in pomembnejših posameznikov, kar je razvidno iz samih motivov. Pregled se dotika tudi cikličnih razstav kolonije Novoteks v 70-ih ter bienalnih prireditev v 90-ih letih. Razstavo zaključuje predstavitev del srednje in mlajše generacije dolenjskih umetnikov, ki so vključeni v sodobne trende likovne umetnosti.