Restavriranje kovinskih predmetov

16. 06. 2023 – 01. 07. 2024

Predmeti s časom razpadajo in propadajo. Da preprečimo popolno uničenje in vsaj podaljšamo obstoj arheoloških najdb, so potrebni strokovni postopki konzerviranja in restavriranja.
Restavriranje in konzerviranje arheoloških predmetov vključuje čiščenje, popravila poškodb, ohranjanje, vzdrževanje, dopolnjevanje, rekonstruiranje in preprečevanje nadaljnjega propadanja. Med kovinskimi predmeti, ki so bili v uporabi v drugem tisočletju pr. n. št., prevladujejo predmeti, izdelani iz brona in sorodnih bakrovih zlitin, železo pa se na Dolenjskem pojavi na začetku prvega tisočletja pr. n. št.. Tako bron kot železo sta osnovni kovini, iz katerih je izdelana večina kovinskih predmetov v starejši in mlajši železni dobi. V tem času je le nekaj redkih predmetov izdelanih tudi iz kositra, svinca in zlata. Kovinski predmeti, najdeni v zemlji, so lomljivi, krušljivi in brez vsake trdnosti, bronasti predmeti so povečini prevlečeni z zeleno patino in praviloma poškodovani, železni predmeti pa so poškodovani do nerazpoznavnosti, saj so povečini ohranjeni le v obliki korozije. Pri arheoloških izkopavanjih jih dvignemo skupaj z okoliško zemljo in prenesemo v restavratorsko delavnico na nadaljnjo obdelavo.

Na razstavi predstavljamo tako postopke s kovinskimi arheološkimi predmeti na najdišču Kapiteljska njiva v Novem mestu, kakor restavratorske posege na njih. Prikazani so na fotografijah in s predmeti v različnih fazah obdelave. Predstavljenih je 50 arheoloških predmetov, ki so bili shranjeni v muzejskih depojih, ali pa pravkar restavrirani in so tokrat prvič na ogled javnosti.