ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – Situlska umetnost Novega mesta

01. 06. 2012 – 30. 09. 2012

Situlska umetnost Novega mesta je osrednji projekt Dolenjskega muzeja v okviru programa EPK, kjer smo vse projekte združili pod naslov Preteklost Novega mesta in njegova premična dediščina – mesto situl. Tako bomo za osrednje leto EPK pripravili  fotografsko – dokumentarno razstavo o situlah Novega mesta z zloženko in prestižno monografijo, kjer bomo predstavili vse spomenike situlske umetnosti odkrite v Novem mestu in se nahajajo v Dolenjskem muzeju s čimer bomo postavili tudi trajen spomenik v predstavljanju te prestižne novomeške dediščine, zaradi katere Novo mesto tudi nosi naziv mesto situl.

Novo mesto v starejši železni dobi (8.- 4. stoletje pr. n. š.) predstavlja enega večjih evropskih centrov z velikim utrjenim gradiščem na Marofu ter z več gomilnimi grobišči in posameznimi gomilami. Arheološka izkopavanja, ki v Novem mestu potekajo že od konca devetnajstega stoletja, so doslej odkrila triinpetdeset zemljenih gomil s skoraj tisoč raziskanimi starejšeželeznodobnimi grobovi, v katerih je ležala množica arheoloških predmetov. Med njimi je kar devet bronastih situl okrašenih v situlskem stilu, ki predstavlja najvišji umetniški izraz in vrhunski dosežek železnodobne Evrope.

Izpovedna govorica situl Novega mesta zelo pomembno dopolnjuje in bogati zakladnico svetovne kulturne dediščine in opozarja na nepogrešljiv prispevek Dolenjske v 1. tisočletju pr. n. š. pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora. V času nastanka evropske civilizacije in kulture so umetniška prizadevanja novomeških torevtov Novo mesto postavila ob bok najpomembnejšim evropskim centrom. Dolenjski muzej, ki hrani to pomembno zapuščino davnih likovnih ustvarjalcev, poizkuša predstavljati spomin in estetske vrednote, ki jih tudi tisočletja niso izničila in – čeprav ustvarjeni v krhkem bronu – še vedno ohranjajo nekdanji sijaj.

Utrinski s konference za medije, 1. 6. 2012.


Istočasno pa smo županu Mestne občine Novo mesto izročili pisno pobudo za še večjo promocijo mesta situl kot izjemnega arheološkega mesta.

 

Postavitev razstave
 Otvoritev razstave
 Otvoritev razstave, 1. 6. 2012
 Prifarski muzikanti
 
 Razstavo so si ogledali: dr. Suzana Žilič Fišer – generalna direktorica zavoda Maribor 2012 EPK, g. Alojzij Muhič – župan Mestne občine Novo mesto, 
g. Borut Križ – avtor razstave in g. Borut Pelko – korodinator za partnerska mesta EPK.