SKUPAJ DO SAMOSTOJNOSTI – DOLENJSKA 1991

18. 06. 2011 – 01. 11. 2011

Občasna zgodovinska razstava v Galeriji Dolenjskega muzeja Novo mesto

18. junij – 1. november 2011

Na razstavi je predstavljeno  obdobje vojne v bran samostojnosti Republike Slovenije na območju Dolenjske leta 1991. Takratni dogodki so prikazani s predmeti, fotografijami in avdiovizualnim gradivom. Razstavo dopolnjuje publikacija s seznamom razstavljenih predmetov in gradiva.

Z razstavo želimo obuditi spomin na takratni čas in približati dogodke širši javnosti, še zlasti mladim, rojenim po letu 1991. Razstava je prikaz, da smo na Dolenjskem vsi skupaj pripomogli k zaustavitvi zvezne jugoslovanske armade in uspešno obranili samostojnost naše domovine, Republike Slovenije. Takratni dogodki so predstavljeni s predmeti, med katerimi prevladuje orožje in oprema pripadnikov Teritorialne obrambe, njihove uniforme oziroma posamezni deli, uniforme in oprema miličnikov, še zlasti njihove radijske zveze ter gradivo, v povezavi z enotami civilne zaščite in osebni predmeti posameznikov, vezani na obdobje osamosvojitve. Predmete pojasnjujejo in osvetljujejo fotografije ter avdiovizualno gradivo. Na panojih je prikazan preplet vojaško-policijskih dogodkov s civilnim življenjem oziroma stanjem v krajih, zlasti v Novem mestu. Poudarek je na predstavitvi dogodkov, v povezavi s kolono bojno oklepnih vozil JLA iz Karlovca, ki je bila nekaj ur po razglasitvi slovenske samostojnosti, 27. junija, zaustavljena v Pogancah pri Novem mestu, kjer so bili izstreljeni prvi streli v vojni. Opisan je premik te kolone do barikade na Medvedjeku, spopadi na tem območju in zaključni spopad TO s kolono 2. julija v Krakovskem gozdu. Obiskovalec se bo seznanil z dogajanjem okoli Vojaškega skladišča Mokronog, dejavnostjo enot civilne zaščite, življenjem civilnega prebivalstva, vlogo gospodarskih in negospodarskih podjetij, medijev, dejavnostjo nekaterih posameznikov in skupin, kot so bili lovci in radioamaterji, ob koncu pa tudi z odhodom JLA z Dolenjske.

Razstavo smo pripravili tudi v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina ter Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska.

Avtorja razstave in publikacije sta Marjeta Bregar in Matej Rifelj.


Slovesnost zasaditve “osamosvojitvene” lipe pri kapiteljski cerkvi,
26. junij 1991.
Foto: Franci Koncilija. Kronika župnije Novo mesto – Kapitelj.


Barikada pred Kandijskim mostom,
28. junij 1991.
Foto: Ludvik Tončič. Dolenjski muzej Novo mesto.


Armbrust v rokah TO.
Foto: Branko Babič.


Radijske zveze enot milice.
Foto: Branko Babič.


Pripadnika TO na položaju nad kolono JLA na Medvedjeku,
27. junij 1991.
Foto: Tomaž Bukovec.


Milica spremlja premik kolone JLA iz Poganc,
27. junij 1991
.
Foto: Tomaž Bukovec.


Uničeno gospodarsko poslopje družine Kotar na Medvedjeku,
28. junij 1991.
Foto: Jože STražar. Dolenjski muzej Novo mesto.


Protitankovske ovire v Ločni so onemogočale dostop v mesto,
11. julij 1991.
Foto: Ludvik Tončič. Dolenjski muzej Novo mesto.

Odhod JLA iz Novega mesta po železnici,
avgust 1991.
Foto: Janez Pavlin. OZVVS Dolenjska.


Utrinek iz konference za medije, 15. junij 2011.


Utrinek iz konference za medije, 15. junij 2011.


Utrinek iz konference za medije, 15. junij 2011.


Obisk predsednika RS Danila Türka v muzeju, kjer si je ogledal razstavo,
sreda 15. 6. 2011.


Predsednika RS Danila Türka je pozdravila tudi soavtorica razstave
Marjeta Bregar.

Soavtor razstave Matej Rifelj je predstavil uniforme.Ogled orožja na razstavi.


Soavtorica razstave Marjeta Bregar, direktor muzeja Zdenko Picelj,
župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič in predsednik RS Danilo Türk.

 Udeleženci sprejema in ogleda razstave.

Nekaj utrinkov iz sobotne otvoritve razstave, kjer je bila slavnostna govornica ministrica za obrambo v Vladi RS dr. Ljubica Jelušič: