ZALOŽNIŠTVO DOLENJSKEGA MUZEJA NOVO MESTO NM 1950 – 2010

01. 06. 2010 – 30. 01. 2011

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST DOLENJSKEGA MUZEJA NOVO MESTO


1950 – 2010

Ob 60-letnici Dolenjskega muzeja Novo mesto smo se odločili, da predstavimo na posebni, a tradicionalni razstavi ob dnevu Dolenjskega muzeja, ki ga že petnajsto leto zapored pripravljamo na dan ustanovitve muzeja, to je 1. junija, vso založniško dejavnost muzeja od začetkov pa do današnjega dne. Tako predstavljamo vse oblike tiskovin, ki jih je muzej izdal v svoji zgodovini, v veliki večini v povezavi z muzejskim gradivom, ki ga hranimo, in seveda razstavno dejavnostjo,  katere osnovna spremljevalka so katalogi, zloženke, plakati in vabila.

Dolenjski muzej Novo mesto je bil ustanovljen 1. junija 1950, svoje prve lastne prostore pa je dobil leta 1952 v stavbi, imenovani Križatija, ki pa je bila zaradi poškodb med drugo svetovno vojno potrebna temeljite obnove. Po njeni obnovi je bil za občinski praznik leta 1953 muzej tudi slovesno odprt za javnost.

V začetnem obdobju delovanja muzeja občasnih razstav niso spremljali katalogi ali kak drug pisani material, čeprav prvi, res da za današnje razmere skromen katalog, sega že v leto 1953 in je bil izdan ob likovni razstavi Lamut, Mole, Borčić. Bolj sistematično so pisane izdaje spremljale razstave od leta 1969 dalje, še posebej na likovnem področju, kjer je bilo pripravljenih tudi največ občasnih razstav, čemur je botrovala tudi izgradnja galerijskega prostora v letu 1964, ki je bil v največji meri vse do konca leta 1994 namenjen prav likovni dejavnosti, medtem ko so bile razstave z drugih področij muzejskega dela zelo redke, lastne razstave pa prej izjeme kot pravilo. Tako so do tega leta tudi zelo prevladovali tiskani materiali, katalogi in zloženke prav z likovnega področja, saj je bilo v tem obdobju izdanih kar 59 katalogov občasnih likovnih razstav in samo 10 katalogov tematskih razstav, kjer je bilo predstavljeno gradivo, ki ga hrani muzej. To razmerje pa se je po letu 1995 ki ga štejem za pomembno prelomnico v delovanju muzeja, ko se je tudi povsem spremenila razstavna politika muzeja obrnilo v prid lastnemu muzejskemu gradivu in s tem lastnim muzejskim tematskim razstavam z vseh področij muzejskega dela, ki so jih spremljali tudi obsežni katalogi. Tako je bilo v zadnjih petnajstih letih izdanih kar 33 tematskih razstavnih katalogov in 15 katalogov likovnih razstav iz našega galerijskega programa. S tem se je poleg razstavljanja pričelo tudi sistematično objavljanje lastnega muzejskega gradiva in seznanjanja javnosti – tako strokovne kot širše laične – z našo premično dediščino, s čimer se je povečalo tudi zanimanje in védenje o naši preteklosti. Prav zato je izdajanje tovrstnih razstavnih publikacij zelo pomembno in ena od temeljnih muzejskih nalog. V Dolenjskem muzeju je pravilo, da vsako našo razstavo spremlja tudi ustrezna muzejska publikacija, ki po končani razstavi za vedno tudi ostane in bistveno pripomore k poznavanju naše tako lokalne kot nacionalne preteklosti.

Poleg katalogov stalnih in občasnih razstav smo v muzeju od začetka delovanja pa do danes izdali še 6 vodnikov po stalnih razstavah, 18 samostojnih publikacij, od katerih jih je bilo kar nekaj neposredno povezanih z našim muzejskim gradivom in razstavami, od leta 1985 do 1989 10 publikacij iz zbirke Prispevki za zgodovino delavskega gibanja in NOB na Dolenjskem in v Beli krajini, 6 publikacij iz arheološke zbirke Carniola Archaeologica, kjer za sedaj sistematično objavljamo rezultate arheoloških izkopavanj v Novem mestu, in 7 dokumentarnih filmov, kjer je naša dediščina predstavljena tudi v vizualni obliki.

Prav tako so vse razstave spremljala še vabila, marsikatero zloženke in plakati, izdali pa smo tudi številne prospekte, razglednice, voščilnice, koledarje, spominske kuverte, vstopnice, delovne liste, muzejske izkaznice in drugo promocijsko gradivo, s čimer želimo samo še bolj približati muzej in muzejsko dejavnost javnosti in obiskovalcem.

Zdenko Picelj, avtor