Življenje na tej in oni strani – Novo mesto pred 3000 leti

01. 12. 2023 – 21. 07. 2024

Razstava na podlagi skoraj 200 arheoloških predmetov, od katerih je večina prvič na ogled širši javnosti, prinaša vpogled v življenje pred 3000 leti na območju Novega mesta oz. naselja na Marofu in Šancah. Na obeh lokacijah so bila opravljena le manjša sondiranja v preteklosti.

Ne samo življenje, temveč tudi pogrebne običaje in verovanje ljudi pred 3000 leti,  dopolnjujejo številne in izjemne grobne najdbe, pridobljene z zaščitnimi izkopavanji na Mestnih njivah in Kapiteljski njivi ter reševalnem posegu ob gradnji nekdanje steklarne v Bršljinu (danes tovarna Ursa).

Arheološko gradivo nadgrajujejo številne risarske rekonstrukcije upodobitev življenja in pogrebnih običajev kot tudi interpretacije izbranih ritualov. Obiskovalec se seznani z najnovejšimi metodami raziskav, ki vključujejo kostne ostanke pokojnikov iz poznobronastodobnih grobov ter predstavitvijo rezultatov takšnih raziskav.

Razstava s svojim zaključkom nagovarja posameznika v razmislek o lastni minljivosti v sodobnem svetu.