BORUT PETERLIN Nova zemlja/Tišina

25. 05. 2022 – 22. 09. 2022

Razstavljena serija vsebinsko zajema fotografska dela nastala v obdobju zadnjih treh let in ponuja vpogled v ustvarjalno produkcijo estetiziranih avtoportretnih aktov, konceptualno postavljenih v intimo gozda Kočevskega Roga. Spodbujen s soočenjem prvega vala epidemije ter premiki v zasebnem življenju Borut Peterlin v kreativnem procesu z občutljivo percepcijo v fotografijah tako jemlje predvsem samega sebe, na način, ki je plod vztrajnega brskanja in nenehnega samoizpraševanja o bistvenih razsežnostih človeškega življenja. Avtor tudi o pomenu ter percepciji narave razmišlja s filozofskega vidika. Pri tem vsebino intimne izpovedi usmerja predvsem v ambivalenten odnos med naravo in človekom, ki se kaže v smislu njunega sobivanja in spoznanja ter zavedanja, da je človek njen neizpodbiten del.

Razstavo spremlja Peterlinova tretja fotografska knjiga, s 35 reprodukcijami ter besedili umetnostne zgodovinarke Katarine Dajčman in restavratorke Barbare Cattaneo. v knjigi so objavljene tudi njegove pesmi, nastale v časovnem in vsebinskem dialogu z s fotografijami.