ČRNO – ČRNO Črno žgana dolenjska lončenina

01. 06. 2015 – 31. 05. 2018

Na občasni razstavi v Knezovi sobi Dolenjskega muzeja Novo mesto predstavljamo izbor črno žgane starejše železnodobne lončenine iz Dolenjske. Zastopana so različna najdišča ter lončeni predmeti, ki časovno segajo od 8. do 4. st.pr.n.št.
Prvi črno žgani izdelki se pojavijo že ob koncu bronaste dobe, v 9. st.pr.n.št., črno žgano lončeno posodje pa je bilo v uporabi vso starejšo železno dobo od 8. do 4. st.pr.n.št. Posode so bile okrašene z vrezanim, gubanim, kaneliranim in plastičnim okrasom, pojavijo se tudi svetleči bronasti žebljički. Njihova ostenja so praviloma tanka in svetleča ter dokaj raznoliko oblikovana. Črno žgana lončenina sodi med namizno, fino posodje in ni nikoli služila za grobo kuhinjsko uporabo. Veliko tovrstne, spretno izdelane in mojstrsko žgane lončenine je bilo najdene v obeh največjih grobiščih Novega mesta – v Kandiji in na Kapiteljski njivi.