Novomeška (z)godba

11. 05. 2018 – 11. 07. 2018

Na razstavi so predstavljeni različni predmeti, ki jih hranijo godbeniki in tisti, ki jih je godba podarila Dolenjskemu muzeju Novo mesto. Predstavljeno je slikovno gradivo – plakati, s koncertov zadnjih 15 let, priznanja, godbene uniforme zadnjih 40 let, stari inštrumenti iz obdobja od 1950 in 1979, pisno gradivo in zborniki, ki jih je izdala godba. V času svojega obstoja in delovanja godba nikoli ni imela svojih prostorov in je bila prisiljena delovati v najetih. Gradivo in predmeti so se tako hranili pri godbenikih, ob selitvah pa se je veliko gradiva izgubilo ali bilo uničenega, zato starejšega gradiva ni.