Gorjanci med Rimom in Bizancem

26. 11. 2021 – 18. 05. 2022

Avtor razstave: dr. Borut Križ
Oblikovanje: Maja Rudolf Markovič

Na razstavi v osrednjem muzejskem prostoru, v Galeriji Dolenjskega muzeja, je na ogled bogato arheološko gradivo, ki je tokrat prvič predstavljeno javnosti. Med deli noše posebnost predstavlja množica dragocenega nakita, kjer prevladuje pester izbor fibul in okrasnih igel, dopolnjuje pa ga bogat izbor pasnega okovja. Predstavljeno je orodje, ki prikazuje gospodarske dejavnosti ter predmeti vsakdanje rabe. Železno orožje pojasnjuje vojaški in obrambni značaj utrjenih naselij, s krščansko simboliko prežeti kovinski predmeti, pa izpričujejo versko pripadnost skupnosti staroselskih Romanov in priseljenih Vzhodnih Gotov in Langobardov. Spremljajoči panoji z načrti, lidarskimi posnetki in fotografijami predstavljajo posamezna naselja, tudi nekatera, ki so bila do sedaj neznana ter prikazujejo življenje v vsem prepletu kmetijske in obrtne proizvodnje, duhovnosti in krute vojaške realnosti.

Arheološko gradivo iz poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja, ki ga hrani Dolenjski muzej Novo mesto, tokrat predstavljamo prvič. Na razstavi so zbrani predmeti in topografski podatki iz šestih najdišč, od tega s petih sočasnih naselij, dve sta bili do sedaj neznani. Pomen razstave je toliko večji zato, ker še ne poznamo primera, da se na tako majhnem prostoru, kot je naše obravnavano področje, nahaja kar pet sočasnih poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških utrjenih višinskih naselij, ki so nekaj časa sobivala, niso pa bila vsa poseljena od, 3. do 6. stoletja., oz. trenutno ni dokazov za to.