Vladimir Lamut 100 let

10. 12. 2015 – 03. 09. 2016

V Dolenjskem muzeju smo se spominu na umetnika Vladimirja Lamuta, ki ga širša slovenska likovna javnost pozna manj kot si umetnik zasluži, čeprav je še pred tragičnim koncem veljal za lokalno legendo in je v novomeškem okolju še sedaj sinonim za umetnika, zaradi otožnega, melanholičnega značaja in tragične osebnosti pa zaznamovan kot »dolenjski van Gogh«, poklonili z razstavo izključno tistih umetnikovih del, ki jih v svojih likovnih zbirkah hrani naša ustanova. Pregledna spominska razstava tako omogoča dostojen pregled umetnikove ustvarjalnosti od prvih resnih poskusov v študijskem obdobju, skozi njegovo celotno viharno pot do usodnega 11. marca 1962. Na razstavi je umetnik zastopan z vsemi tehnikami in načini likovnega izražanja, ki jih je uporabljal pri svojem ustvarjanju, pa tudi v vsebini in časovnem zaporedju ni večjih ali opaznejših presledkov, zaradi katerih bi bili ljubitelji njegovih del na tak ali drugačen način prikrajšani.

 

Pogled na razstavni prostor

 

Razstavna vitrina z umetnikovimi slikarskimi pripomočki

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor