Likovnopedagoška zbirka

Likovnopedagoška zbirka je nastajala v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, in sicer na pobudo akademske slikarke in likovne pedagoginje Alenke Gerlovič. V zbirko, edinstveno v Sloveniji, je vključenih dobrih sto del približno šestdesetih priznanih slovenskih umetnikov, ki zastopajo vse zvrsti likovnega izražanja.

Pogled na razstavno dvorano.
Pogled na razstavno dvorano.

Tako je v njej predstavljenih več kot trideset različnih tehnik, od risbe, ki je kot temelj likovnih del razčlenjena tudi po namenu, in sicer na kroki, skico, študijo, izrazno risbo, osnutek kot samostojna risba ali kot pripomoček za nadaljnje delo, do več slikarskih zvrsti ter grafičnih tehnik, ki zasijejo v variantah visokega, ploskega, globokega, slepega in reliefnega tiska, in različnih kiparskih tehnik, ki opozorijo na izražanje prostorskih oblik z odvzemanjem, dodajanjem, sestavljanjem in upogibanjem materialov. Zbirka je namenjena širšemu krogu ljubiteljev likovne umetnosti, zlasti pa šolski mladini in pedagogom in je tako primerna kot prijetno dopolnilo pedagoških programov osnovnih in srednjih šol.