Razstava novejše zgodovine (NOB)

Stalna razstava novejše zgodovine je bila postavljena leta 1981. Avtorji razstave so: Iztok Durjava, Bogo Komelj, Franc Podnar, Anton Štampohar, Zorka Tribušan, Nataša Urbanc in Matija Žganjar, oblikoval pa jo je Lojze Gostiša. Plakete narodnih herojev v spominski avli je izdelal Vladimir Štoviček.

Pogled na razstavno dvorano.
Pogled na razstavno dvorano.
Pogled na razstavno dvorano.
Šahovske figurice iz črnega in belega kruha, ki jih je v kaznilnici Castelfranco v Italiji leta 1943 izdelal dr. Davorin Gros iz Novega mesta.

Razstavo sta maja 2015 s predmeti, dvema panojema ter slovensko-angleškimi podnapisi dopolnila Marjeta Bregar in Matej Rifelj. Razstava predstavlja čas od prvih organiziranih nastopov delavstva pred prvo svetovno vojno do osvoboditve Novega mesta 8. maja 1945 s prevladujočim poudarkom na dogajanju v času druge svetovne vojne – narodnoosvobodilnega boja (NOB) v tem delu Slovenije.

Razstavljeni so predmeti s področja gospodarstva in društvenega življenja pred drugo svetovno vojno, za obdobje vojne pa predmeti okupacijskih sil, internirancev, orožje in oprema partizanov, ostanki bomb iz letalskih napadov na Novo mesto, izdelki partizanskih delavnic, propagandni plakati ter kirurški in zobozdravstveni instrumentarij iz partizanskih bolnišnic.

Partizanski tisk – propagandni plakati.
Neeksplodirane letalske bombe uporabljene v napadih na Novo mesto septembra in oktobra 1943.
Dvojezična napisna tabla Kraljevi komisariat javne varnosti iz časa italijanske okupacije Novega mesta, april 1941 – september 1943.
Italijansko orožje, oprema in uradne oznake zaplenjene ob kapitulaciji Italije septembra 1943.

Prikazani so tudi partizanski objekti na Kočevskem rogu ter Novo mesto, obdano z žico. Razstavo dopolnjujejo še albumi in spominska avla s skoraj 3.000 imeni padlih partizanov, aktivistov in žrtev okupatorjevega nasilja z ožjega območja Dolenjske. Razstava je postavljena v eni redkih namensko grajenih muzejskih stavb v Sloveniji po drugi svetovni vojni.