Na dobri poti – Arheološke raziskave ob prenovi mestnega jedra Novega mesta v letih 2017-18

12. 04. 2019 – 24. 08. 2019

Avtorja razstave: Petra Stipančić in Rafko Urankar
Strokovni sodelavki: Majda Pungerčar in Anja Rebolj
Oblikovanje: Maja Rudolf Markovič

Ob prenovi mestnega jedra Novega mesta so od oktobra 2017 do junija 2018 potekale arheološke raziskave, ki jih je opravilo podjetje PJP d.o.o. Slovenska Bistrica, na območju celotnega Glavnega trga, dela Rozmanove ulice, dela Sokolske ulice in celotne Pugljeve ulice. Razstava in spremljajoča publikacija predstavljata prve rezultate arheoloških raziskav, prav tako na razstavi predstavljeni predmeti, saj gradivo še ni v celoti obdelano.

V razstavo nas popelje kratek oris zgodovine raziskav na območju mestnega jedra, ki vključuje območje Beletovega vrta, preko Novega trga na Kapiteljski hrib, Florjanov trg do Glavnega trga. Osrednji del razstave je posvečen prav cestam oz. potem, ki so vodile skozi Glavni trg od prazgodovine pa vse do danes. Najdbe se navezujejo na: – prazgodovinsko mlajšeželeznodobno pot (2. in 1. stoletje pred našim štetjem); rimsko cesto (konec 1. stoletja pred našim štetjem do 3. stoletja našega štetja); novoveško cesto iz 17. in 18. stoletja ter
makadamsko cesto iz 19. stoletja, pa vse do prve velike prenovi v začetku 50. let 20. stoletja (novci, drobni bronasti predmeti).

Razstavo dopolnjuje kratek dokumentarni film, ki prikazuje kako se je spreminjala podoba Glavnega trga v času poteka arheoloških in gradbenih del ter animacija poskusa umestitve, med arheološkimi raziskavami odkrite, novoveške ceste na današnji Glavni trg.