In (Novo) mesto? nemško bombardiranje. ruševine. obnova.

21. 06. 2024 – 24. 11. 2024

Na zgodovinski razstavi obravnavamo nemške letalske napade na Novo mesto med drugo svetovno vojno v letih 1941 in 1943 in se pri tem osredotočamo na mesto, ulice in stavbe. Sprašujemo se, ali so vojne rane in poškodbe ter povojna zagnanost pri obnovi predvojno podobo mesta tako spremenile, da ga ni več moč prepoznati. Močno porušeno mesto je zahtevalo čimprejšnjo načrtno in premišljeno obnovo. Že leta 1944 je arhitekt Božidar Gvardijančič pripravil predlog obnovitvenega regulacijskega načrta mestnega jedra.

Po vojni, ko se je obnova središča mesta dejansko začela, sta delo nadaljevala arhitekta Herman Hus in Marjan Mušič. Slednji je pustil neizbrisan pečat pri obnovi mesta.

Na razstavi izpostavljamo predele mesta, kjer so bili napadi najhujši in jih predstavljamo z dokumentarnimi fotografijami ter urbanističnimi dokumenti iz predvojnega, vojnega in povojnega obdobja ter jih primerjamo z današnjim stanjem. S predmeti, povezanimi z bombardiranjem, opozarjamo na nujnost ohranjanja premične kulturne dediščine za poznavanje in predstavljanje obdobja in dogodkov našim zanamcem. Spominjamo se tudi nesmiselnih žrtev bombardiranja in jih ohranjamo v našem spominu. Predstavitev zaokrožujemo z umetnostnozgodovinskim pregledom delovanja likovnih ustvarjalcev v prvem desetletju po vojni ter oblikovanja glavnega mestnega spomenika NOB Na vratih.

Razstavo dopolnjujeta videoprojekcija ki vključuje tudi izsek iz filma Novo mesto 1941 Ivana Marinčka in avdio-video vsebina z izbranimi dnevniškimi in spominskimi zapisi Novomeščanov, prič tragičnih dogodkov. Dotaknili smo se tudi nevarnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev, nevidnih spominov vojne, ki nam pretijo še danes.