Ponikve pri Trebnjem – naselbina ob Temenici

01. 06. 2021 – 28. 02. 2022

Preteklost pod avtocesto

Knezova soba stalne arheološke razstave v Dolenjskem muzeju je namenjena za občasne arheološke razstave, ki prinašajo nova spoznanja v arheologiji, novo odkrita najdišča ali pa predstavitvam arheološkega gradiva iz depojev. Ob gradnji dolenjske trase avtoceste so v začetku 21. stoletja potekale intenzivne arheološke raziskave velikih površin. Raziskave so prinesle nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v različnih časovnih obdobjih. Ob pripravi stalne arheološke razstave Arheološka podoba Dolenjske, za javnost odprte 2008. leta, smo nekatera novo odkrita najdišča že vključili. Mnoga pa so še neobjavljena in javnosti neznana. Eno izmed najdišč, gradivo je bilo predano v trajno hrambo Dolenjskemu muzeju aprila 2021, predstavljamo na tokratni občasni arheološki razstavi. Strokovna objava najdišča je izšla v zbirki Arheologija na avtocestah Slovenije (Zbirka AAS).

Ponikve pri Trebnjem – naselbina ob Temenici

Na arheološki razstavi predstavljamo izbor gradiva najdišča Ponikve pri Trebnjem. To je sistematično raziskano arheološko najdišče na trasi avtoceste Bič–Hrastje, pododsek Ponikve–Pluska.
Zaščitna izkopavanja, naročnik je bil DARS, d.d., Družba za avtoceste v RS, je prevzelo podjetje Tica Sistem d.o.o. iz Planine, pod vodstvom dr. Gojka Tice. Najdišče je bilo raziskano v letih 2007 in 2008.
Na najdišču je bilo z arheološkimi raziskavami prepoznanih pet obdobij poselitve – mlajša kamena doba oz. neolitik, bronasta doba, rimsko obdobje, zgodnji srednji vek in sodobno/recentno obdobje. Vsa obdobja so predstavljena z manjšim izborom najdb.
Najintenzivnejša je bila poselitev v mlajši kameni dobi oz. neolitiku. Ponikve veljajo za prvo najdišče iz časa neolitika na območju Trebnjega. Glede na lončeno in kamnito gradivo, ki je bilo dokumentirano v bivanjskih jamah oz. zemljankah, najdišče datiramo v 5. tisočletje pred našim štetjem.
Razstava je obogatena z risarsko rekonstrukcijo Tamare Korošec, prizora življenja iz časa 5. tisočletja pred našim štetjem.

Avtorica razstave: Petra Stipančić, Dolenjski muzej Novo mesto
Zunanja sodelavca: Mateja Ravnik in dr. Gojko Tica