Leon 120 let

12. 11. 2018 – 12. 11. 2019

Dolenjski muzej Novo mesto se olimpioniku poklanja z obsežno spominsko razstavo z naslovom LEON 120 LET, ki jo je pripravila avtorska skupina šestih članov in je postavljena v treh prostorih.

V prvi dvorani je poudarek na povezavi Leona Štuklja z njegovim rodnim Novim mestom ter njegovimi upodobitvami na različnih umetniških delih.

V drugi dvorani je predstavljena Štukljeva bogata športna pot, saj še danes velja za najuspešnejšega slovenskega športnika po osvojenih medaljah na olimpijskih igrah.

V tretji dvorani je v ospredju Štukljevo zasebno življenje – Leon in Novo mesto, Štukljeva družina v Mariboru, njegovo spremljanje olimpijskega gibanja, srečanja z znanimi osebnostmi ter spomin na praznovanje njegove 100-letnice v Novem mestu. Tako je prvič prikazanih veliko število predmetov iz njegovega zasebnega življenja, s čimer je presežen okvir njegovih izjemnih športnih uspehov in je v ospredju poudarek slogana, ki spremlja Štukljevo leto – Zdrav duh v Novem mestu.

Brošura_LEON-120.pdf