V opeko vtisnjen čas: opekarstvo na Dolenjskem

18. 11. 2016 – 28. 03. 2017

Etnološka razstava prikazuje uporabo gline za izdelavo opečnih izdelkov, ki se uporabljajo v gradbeništvu kot zidna, talna in strešna opeka. Kronološko prikazuje pojav prvega opečnega gradiva od antičnega obdobja, prek srednjega do novega veka, s poudarkom na topografski predstavitvi opekarskih delavnic od 18. stoletja do danes, delujočih na območju osrednje Dolenjske, ki ga pokriva Dolenjski muzej Novo mesto.
V opečnem gradivu se odslikava, je »vtisnjena« zgodovina Dolenjske in tudi slovenskega prostora od antike, prek srednjega veka: tlakovci z grbi in imeni ustanoviteljev Kartuzije Pleterje – grofov Celjskih, napisi in grb stiških opatov do novega veka z začetnicami ali žigi nekaterih izdelovalcev. Posamezno opečno gradivo je nosilo tudi likovna in simbolna ter apotropejska sporočila.