Stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja

 

Lokacija: Jakčev dom

Ko smo leta 2006 postavili stalno razstavo, smo želeli obiskovalcem na najboljši možni način posredovati regionalne obrise likovno umetnostnega razvoja preteklega časa. Pri izboru umetnin namenjenih stalni postavitvi smo se ravnali po načelu kakovosti in le v redkih primerih smo naredili izjemo, ko je šlo za vsebinsko in oblikovno pomembna lokalno naglašena likovna dela. Kakovostno jedro razstave, predstavljajo dela iz 17. in 18. stoletja, kjer je še posebej omembe vreden rezljan in poslikan prenosni krilni oltar,

delo neznanega mojstra, datirano z letnico 1651 ter tihožitje z vazama, pripisano Francescu Guardiju, kar pa ni dokazano, zato je avtorja te podobe bolje za enkrat pustiti pod zasilnim imenom Psevdo-Guardi. Brez dvoma pa med omenjeni umetnini sodita tudi oltarni sliki mojstra H.G.G. (Hansa Georga Geigerfelda), ki je s poslikavo platen za ortneške oltarje, najverjetneje po naročilu baronov rodbine Moscon, začel svojo umetniško pot na Dolenjskem.

Neznani mojster, Prenosni krilni oltar, poslikan, rezljan les, 1651 

Psevdo – Guardi, Vazi s cvetjem, olje na platno, 2. pol. 18. stoletja

Mojster H.G.G., Sv. Lucija in Sv. Barbara, olje na platno, 1641 

Josip Germ, Avtoportret, olje na platno, 1893 

Umetnostno gradivo 19. stoletja je na razstavi ustrezno zastopano z upodobitvijo Novega mesta Otona Škole in s portreti rodbine Smola, zaključuje pa ga odličen, v akademskem slogu naslikan avtoportret umetnika Josipa Germa.

Med pomembnejšimi avtorji 20. stoletja so s svojimi deli v zbirki zastopani Ivana Kobilca, Ivan Vavpotič, Maksim Gaspari, med uveljavljenimi domačini pa Josip Germ, Vladimir Lamut, Marjan Mušič in Božidar Jakac.

Božidar Jakac, Križanje II, pastel, 1924

Vladimir Lamut, Avtoportret, olje na platno, 1952

Jakob Savinšek, Ptiči, kovano in varjeno železo, 1959

Neznani slikar, Dvojčka, olje na platno, ok. 1830