Stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja

 

Lokacija: Jakčev dom

Ko smo leta 2006 postavili stalno razstavo, smo želeli obiskovalcem na najboljši možni način posredovati regionalne obrise likovno umetnostnega razvoja preteklega časa. Pri izboru umetnin namenjenih stalni postavitvi smo se ravnali po načelu kakovosti in le v redkih primerih smo naredili izjemo, ko je šlo za vsebinsko in oblikovno pomembna lokalno naglašena likovna dela. Kakovostno jedro razstave, predstavljajo dela iz 17. in 18. stoletja, kjer je še posebej omembe vreden rezljan in poslikan prenosni krilni oltar,

delo neznanega mojstra, datirano z letnico 1651 ter tihožitje z vazama, pripisano Francescu Guardiju, kar pa ni dokazano, zato je avtorja te podobe bolje za enkrat pustiti pod zasilnim imenom Psevdo-Guardi. Brez dvoma pa med omenjeni umetnini sodita tudi oltarni sliki mojstra H.G.G. (Hansa Georga Geigerfelda), ki je s poslikavo platen za ortneške oltarje, najverjetneje po naročilu baronov rodbine Moscon, začel svojo umetniško pot na Dolenjskem.

Neznani mojster, Prenosni krilni oltar, poslikan, rezljan les, 1651

 

Neznani slikar, Portret otroka, olje na platnu, 2/2 17 st.

 

Psevdo – Guardi, Vazi s cvetjem, olje na platnu, 2. pol. 18. stoletja

 

Oton Škola, Novo mesto, akvarelirana risba s svinčnikom, 1936

 

Umetnostno gradivo 19. stoletja je na razstavi ustrezno zastopano z upodobitvijo Novega mesta Otona Škole in s portreti rodbine Smola, zaključuje pa ga odličen, v akademskem slogu naslikan avtoportret umetnika Josipa Germa.

Med pomembnejšimi avtorji 20. stoletja so s svojimi deli v zbirki zastopani Ivana Kobilca, Ivan Vavpotič, Maksim Gaspari, med uveljavljenimi domačini pa Josip Germ, Vladimir Lamut, Marjan Mušič in Božidar Jakac.

 Josip Germ, Belopeško jezero, olje na platnu, 1900

 

 Ivan Vavpotič, Zrcalni portret Angele Smola, olje na platnu, 1907

 

Jakob Savinšek, Ptiči, kovano in varjeno železo, 1959

France Kralj, Predpomlad (Krst v slovenski vasi), olje na platnu, 1929