Četrt stoletja Policijske uprave Novo mesto: utrinki iz zgodovine policije na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju

28. 06. 2016 – 22. 10. 2016

Razstava prikazuje zgodovino policije na območju jugovzhodne Slovenije, ki sodi v okvir Policijske uprave Novo mesto in je prva razstava na to temo. Pobudo zanjo je dala PU Novo mesto, ki v letošnjem letu obeležuje 25-letnico delovanja. V letošnjem letu praznujemo tudi 25 let samostojnosti naše države, zato je na razstavi poseben poudarek namenjen vlogi milice v tem obdobju na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Zgodovina policije je predstavljena v kronološkem zaporedju, začenši s prikazom žandarmerije oziroma orožništva v Avstro-Ogrski, tako za območje Slovenije kot tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Sledi opis orožništva v obdobju Kraljevine SHS/Jugoslavije, delovanja narodnih zaščitnikov med drugo svetovno vojno in milice v socialistični Jugoslaviji. Predstavljamo miličnike in miličnice ter njihovo izobraževanje in usposabljanja, delovanje kriminalistične tehnike in prometne milice ter tudi avtomobilsko cesto Ljubljana – Zagreb, ki je bila v drugi polovici 20. stoletja zaradi številnih nesreč s smrtnim izidom poimenovana kot „cesta smrti“ oziroma „črna magistrala“. Za čas vojne v bran samostojnosti Slovenije leta 1991 je nanizana vloga milice. Pri prikazu policije danes smo se osredotočili na predstavitev Policijske uprave Novo mesto, prometne in kriminalistične policije, meje z Republiko Hrvaško ter delo policije v skupnosti.

Na ogled so predmeti (uniforme, osebna oprema in predmeti orožnikov ter miličnikov, orožje, različne drobne tiskovine, napisne table, prevozna sredstva, predmeti kriminalistične tehnike itd.), ki poleg fotografskega, avdio in vizualnega gradiva tvorijo njeno jedro.

Ob razstavi je izšel tudi katalog s prispevki o zgodovini policije na obravnavanem območju in seznamom razstavljenih predmetov.

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor