Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski

24. 02. 2017 – 13. 04. 2017

Razstava predstavlja sistematični vpogled v mersko opremo, še posebej instrumente, ki so se uporabljali pri vzpostavitvi in vzdrževanju zemljiškega katastra na območju današnje Slovenije. Na ogled so med drugim členasta merilna veriga na sežnje ali klaftre za dolžinsko merjenje zemljišč (verjetno iz prve polovice 19. stoletja), preprosta merska mizica, pripomočki za kartiranje, risanje in računanje, prerisi katastrskih načrtov in geodetski instrumenti – nivelirji, tahimetri in še posebej teodoliti od konca 19. stoletja do danes.

Predmete dopolnjujejo panoji z obrazložitvijo uporabe le-teh in tudi s predstavitvijo franciscejskega katastra. Na razstavi je predstavljena tudi uporaba geodetskih instrumentov pri arheoloških izkopavanjih na Kapiteljski njivi, ki jih izvaja Dolenjski muzej Novo mesto.