Takoj naj pride strokovnjak, sicer bo vse uničeno

03. 04. 2009 – 07. 06. 2009

Vabimo vas na ogled razstave v Knezovo sobo stalne arheološke zbirke Dolenjskega muzeja. 

Takoj naj pride strokovnjak, sicer bo vse uničeno

1890-1902: prvih trinajst let novomeške arheologije

Dolenjski muzej, Novo mesto, od 3. aprila do 7. junija 2009

Priložnostna razstava ob predstavitvi znanstvene monografije Dragana Božiča Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo (Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2008) predstavlja na petih panojih arheološke raziskave na dveh delih pomembnega poznolatensko-rimskega grobišča Beletov vrt z okolico v Novem mestu, opravljene v letih 1890 in 1902. V dveh vitrinah so razstavljene izbrane najdbe s tega grobišča, shranjene v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Leta 1890 je bilo na začetku sedanje Ljubljanske ceste pod vodstvom asistenta Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani Ferdinanda Schulza odkritih 34 rimskih in štirje železnodobni grobovi.

Izkopavanja na območju Okrajnega glavarstva so potekala leta 1902 brez strokovnega nadzora, zato je bilo veliko najdb uničenih. Med gradivom prevladujejo poznolatenske najdbe iz 2. in 1. stoletja pr. n. št.

Drugih pet panojev predstavlja poselitveno sliko Novega mesta od 9. stoletja pr. n. št. do 4. stoletja n. št., namembnost nenavadnega kamnitega bloka z Beletovega vrta, arheološko izrazje s konca 19. in začetka 20. stoletja, izkopavanje halštatske gomile v Portovaldu in nekaj del Toneta Kneza, ki se dotikajo tudi grobov na območjih Ljubljanske ceste in Okrajnega glavarstva.