Hodili smo v vrtec…

03. 03. 2023 – 07. 05. 2023

Na razstavi je prikazan razvoj predšolske vzgoje v Novem mestu od odprtja prvega vrtca leta 1930 do zadnjih pridobitev novomeških vrtcev v lanskem letu. Poseben poudarek je namenjen obdobju zadnjih 20-ih let, odkar Vrtca Ciciban in Pedenjped delujeta kot samostojna zavoda.

Predstavljeni so začetki prvih vrtcev v Novem mestu, razvoj in delovanje obstoječih enot Vrtcev Ciciban in Pedenjped, in delovanje nekdanjih vrtcev, na katere nam je ostal lep spomin. Bolj podrobno so orisani delo, posebnosti in dosežki obeh vrtcev na njuni samostojni poti, na koncu pa še njuno sodelovanje z Dolenjskim muzejem.

Na razstavi je na ogled cca 40 predmetov, ki so jih uporabljali vzgojitelji ali otroci v preteklih desetletjih, še več se jih nahaja v rekonstrukciji igralnice, kjer lahko obiskovalci razstave podoživijo, kako je nekoč izgledal vsakdanjik v vrtcu. Posamezno gradivo in vsebine predstavljamo tudi preko različne avdio-video opreme in interaktivnih zaslonov.  

Velik poudarek razstave je na didaktični vsebini, ta se navezuje tako na posamezne enote vrtcev kot na vzgojno delo, igre in igrače iz preteklosti in je prvenstveno namenjena predšolskim otrokom, zagotovo pa bo zbudila spomine na nekdaj čas preživet v vrtcu tudi odraslim.