Tina Mohorović Obtisi

19. 05. 2022 – 25. 06. 2022

Razstava z naslovom Obtisi avtorice Tine Mohorović združuje tri vsebinsko različne cikle, ki so povezani s svojstvenim izraznim likovnim jezikom, ki ga je Tina zgradila v letih raziskovanja, preučevanja in preizkuševanja predvsem v tehnikah klasične grafike in risbe.

Prvič je na razstavi v celoti predstavljen cikel risb z naslovom Kostenje, v katerem umetnica risarsko preigrava okostja človeških figur. S številnimi drobnimi potezami gradi abstraktno zasnovana amorfna tkiva, ki jih v premišljenih kompozicijah umešča v nedefiniran prostor. Izjemno skrbno se posveča posameznim detajlom, ki jih prepričljivo vtke v celoto, s končnim močnim izraznim učinkom. Na trenutke njene risbe delujejo kot t. i. psihogrami, kjer roka in glava brez natančno določenega koncepta beležita ustvarjalkino nezavedno mišljenje.

Drugi cikel risb z naslovom Brezvetrje, je nastal kot plod sodelovanja dveh različnih izraznih sredstev, besede in risbe. Tina Mohorović in kantavtor Martin Ramoveš sta v sodelovanju ustvarila ilustrirano knjigo pesmi, kjer so risbe ustvarjene tako, da podpirajo, dopolnjujejo in razvijajo misli, razvite v pesniških verzih. Po avtoričinih besedah je » v risbah veliko črpala iz premišljevanja praznega prostora, da pesmi lahko svobodno dihajo.« Gledalci skozi Tinino risbo vstopimo v fantazijsko obarvan svet, kjer se prepletajo človeške in živalske figure, vpete v mestoma realistične in drugič nedefinirane pokrajine.

Tretji del na razstavi pa predstavljajo grafike, nastale med leti 2018 in 2020. Tina je že v študijskih letih kot osnovni likovni izrazni medij izbrala klasično grafiko, ki ji vseskozi ostaja zvesta. Umetniška grafika je specifična likovna zvrst, ki ustvarjalcem od osnovne likovne ideje, izhodiščne risbe in obdelave matrice do končnega odtisa morda bolj kot katerakoli druga zvrst v dolgotrajnem procesu nastajanja daje neizmerne možnosti ustvarjanja in eksperimentiranja. Tudi v grafiki Tinin likovni jezik ostaja perfekcionistično natančen ter posvečen figuraliki. Z drobnočrtkanimi risarskimi potezami snuje figuralna tkiva, ki jih vmešča v premišljene kompozicije in z njihovimi ponovitvami doseže željene učinke. Končni učinek so prefinjene strukture znotraj katerih se vijejo, izvijajo in izstopajo figure in silhuete le-teh, ki gledalce ne pustijo ravnodušne.