JANKO ORAČ

17. 10. 2008 – 25. 01. 2009

Likovna razstava diplomiranega slikarja Janka Orača